Eclipse ile Web Service İstemcisi Oluşturma

Eclipse ile kolayca bir web service (wsdl) istemcisi (client) oluşturmak mümkün. Bunun için New Project -> Web Services -> Web Service Client seçtikten sonra gelen pencere içinde aşağıdaki resimde olduğu gibi Service Definition bölümüne web service wsdl adresi yazılır. Projede methodları test edebileceğiniz bir jsp sayfası olsun istiyorsanız sol alt bölümdeki scroll-bar’ı en üste çekin. Sonra server ayarlarını yaptıktan sonra finish butonuna tılayın.